Velkommen til Drammen Shipping AS!

Har du last som skal lastes, losses, lagres, flyttes, fortolles eller hva man kan gjøre med last, er vi selskapet å kontakte – vi har erfaring med de fleste vareslag.

Ta kontakt for en prat. Sammen finner vi de gode løsningene!

Kontaktinfo:

Besøk:

Svend Haugs gate 8,
3013 Drammen
Tel: +47 32813060